Thông tin của bạn

Địa chỉ của chúng tôi

  • iconAddress: 130B, Khu vực 2, Phường Ba Láng, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
  • iconTel: (+84)292 3756 238
  • iconEmail: goldenmed.vet@gmail.com
  • iconWebsite: http://goldenmed.vn/
  • iconSkype: goldenmed.vet
Back to Top